TE 270 ELEKTROVODIVÁ VAZELÍNA

TE 270 ELEKTROVODIVÁ VAZELÍNA, 3 VARIANTY - je elektricky vodivá vazelína na ochranu kontaktov

TE 270 ELEKTROVODIVÁ VAZELÍNA