top of page

TE 502 VULKANIZAČNÁ PÁSKA 38 MM

TE 502 Vulkanizačná páska je viacúčelová samovulka-nizačná páska vysokej kvality na báze polyizobutylénovej gumy.

TE 502 VULKANIZAČNÁ PÁSKA 38 MM

VÝHODY


·  Vysoká elektrická pevnosť

·  Chráni pre vlhkosťou a vodou

·  Reaguje okamžite po natiahnutí

·  Odolná voči poveternostným vplyvom

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v kotúčoch s návinom 10m a v šírkach: 19, 25, 38 a 50 mm.

Skladujte v uzavretom obale, na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, pôsobením zdrojov tepla a zapálenia. Uchovávajte oddelene od silných kyselín a oxidačných činidiel.

TECHNICKÉ PARAMETRE


FARBA ČIERNA

HRÚBKA 0,5 mm

DIELEKTRICKÁ PEVNOSŤ 46 kV

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ - 40°C do +90°C 

DĹŽKA 10 m 

DODÁVANÉ ŠÍRKY 19, 25, 38 a 50 mm

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pri bežnom používaní a nakladaní s výrobkom nevzniká žiadne nebezpečenstvo.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Kód odpadu : 08 04 99

Kategória odpadu: O

SPÔSOB POUŽITIA


Očistite káble , potrubia od prachu a mastnoty.

Odmotajte potrebnú dĺžku pásky.

Odstráňte kryciu vrstvu fólie od pásky.

Natiahnite pásku na približne trojnásobok dĺžky a omotávajte okolo kábla .

Pre správne fungovanie by prekrytie pásky ďalšou vrstvou malo byť minimálne 50 %.

DÁVKOVANIE


Produkt pripravený na použitie

POPIS


Páska po natiahnutí a navinutí vrstiev na seba vytvorí gumenú (zvulkanizovanú) vrstvu, ktorá chráni pred vodou, vlhkosťou, soľným roztokom. Po zvulkanizovaní sa nedajú jednotlivé vrstvy od seba oddeliť.

Aplikácie:

·  slúži na ochranu a izolovanie elektrických spojov a vodičov

·  izolácia rôznych elektrických prípojok, rozbočiek a ukončení

·  zlepšenie ochrany elektroinštalácií proti vode

·  oprava potrubí a hadíc

·  ochrana kovových potrubí pred koróziou

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE502

bottom of page