top of page

O nás

PREÚDRŽBU.SK je dodávateľ ekologických chemických a biochemických produktov pre čistenie a údržbu priestorov, strojov a zariadení v širokom spektre oblastí priemyslu, služieb a verejného sektora. V našej ponuke sa nachádza rad vysoko účinných produktov určených pre široké profesionálne použitie ako napríklad:

  • čistiace prostriedky na ošetrenie, čistenie, odmasťovanie a dezinfekciu najrôznejších povrchov

  • prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu pracovníkov

  • prostriedky pre profesionálne čistenie a dezinfekciu sanity

  • priemyselné lepidlá, profesionálne lepiace pásky

  • mazadlá pre mazanie strojov a zariadení

  • a rôzne vysoko účinné absorbčné materiály

Našim zákazníkom prinášame moderné chemické produkty založené na najnovších špičkových biotechnológiách, ktoré vďaka svojej vysokej účinnosti a minimálnemu dopadu na životné prostredie, zlepšujú pracovné prostredie pracujúcich a menia pohľad na prístup k ochrane životného prostredia.

Industrial Drill
bottom of page