O nás

PREÚDRŽBU.SK je dodávateľ ekologických chemických a biochemických produktov pre čistenie a údržbu priestorov, strojov a zariadení v širokom spektre oblastí priemyslu, služieb a verejného sektora. V našej ponuke sa nachádza rad vysoko účinných produktov určených pre široké profesionálne použitie ako napríklad:

  • čistiace prostriedky na ošetrenie, čistenie, odmasťovanie a dezinfekciu najrôznejších povrchov

  • prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu pracovníkov

  • prostriedky pre profesionálne čistenie a dezinfekciu sanity

  • priemyselné lepidlá, profesionálne lepiace pásky

  • mazadlá pre mazanie strojov a zariadení

  • a rôzne vysoko účinné absorbčné materiály

Našim zákazníkom prinášame moderné chemické produkty založené na najnovších špičkových biotechnológiách, ktoré vďaka svojej vysokej účinnosti a minimálnemu dopadu na životné prostredie, zlepšujú pracovné prostredie pracujúcich a menia pohľad na prístup k ochrane životného prostredia.

Industrial Drill

O našich produktoch

Všetky naše produkty spľňajú štandardy kvality a účinnosti, a sú nositeľmi značiek, ktoré podčiarkujú ich pridanú hodnotu v oblasti dopadov na zdravie pracujúcich a záťaže na životné prostredie.

bio.jpg

A&B Laboratórios de Biotecnología využívajú vo svojich produktoch enzýmy a mikroorganizmy na rozklad organického materiálu, čo znižuje chemickú záťaž prostredia.

eco.jpg

Ecodesign znamená vziať do úvahy životné prostredie počas celého procesu vývoja výrobku. Je to pridaná hodnota, dodatok ku tradičným faktorom a faktor kvality.

ecolabel.jpg

Európska ekologická značka Ecolabel je označením produktu, ktorý zaisťuje splnenie prísnych kontrolných a ekologických kritérií, medzi nimi vylúčenie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie ľudí.

banner3 kopie.jpg
banner5 kopie.jpg
banner2-1 kopie.jpg
banner4.jpg