top of page

TE 224 ANTI SEIZE CU SPRAY

TE 224 ANTI SEIZE CU - montážna pasta s obsahom medi v spreji

TE 224 ANTI SEIZE CU SPRAY

VÝHODY

  • veľmi dobrý odvod tepla

  • veľmi nízky koeficient trenia

  • mimoriadne priľnavý

  • odolnosť proti vode a korózii

  • veľmi dobrý separačný a mazací účinok

  • pôsobí ako tesnenie proti korozívnym plynom a kvapalinám

  • elektricky vodivé

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne. 

Skladujte v súlade so zákonom o vodách. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Skladovať̌ pri teplote do +45 °C.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Sprejové balenie – nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Doba skladovania pri uvedených podmienkach:  24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: MEDENÝ 

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,654 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NERORPUSTNÝ, NEMIEŠATEĽNÝ

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: > 200°C

OBSAH VOC

ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: do +1150°C

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Očistite povrch od všetkých druhov nečistôt (oxidy, hrdzu, staré nátery, staré mazivá), ideálne mechanicky (drôtenou kefou), alebo špeciálnym sprejovým čističom TE 115. Naneste rovnomerne tenkú vrstvu na celý povrch alebo závit. Vysoké teploty vyžadujú časté domazávanie. Prebytočné mazivo odstráňte.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 224 ANTISEIZE CU je pasta s obsahom medi. Slúži na mazanie, separáciu a ako ochrana proti korózii na vysoko tepelne namáhaných spojovacích miestach – všade tam, kde môžu nastať problémy s demontážou.

TE 224 ANTISEIZE CU používa ako montážne mazanie skrutkových spojov a klzných plôch všetkých druhov. Spečeniu spojov a hrdzaveniu spoľahlivo zabráni aj pri vysokých teplotách a korozívnych vplyvoch. Priaznivé hodnoty trenia závitu a vysoké oddeľovacie účinky sú výsledkom vysokého podielu tuhých mazív, najmä kovového prášku. Vyznačuje veľmi dobrým mazacím a oddeľovacím účinkom. Zabraňuje lepeniu, hrdzaveniu a zadieraniu v dôsledku vysokých teplôt po dlhej dobe prevádzky. Umožňuje spoľahlivú a nedeštruktívnu demontáž. Medené častice nenapadajú kovové povrchy.

Môže sa použiť ako pasta proti pískaniu na ložiská, parné turbíny, ako aj pri údržbe motorových vozidiel

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE224

bottom of page