TE 270 ELEKTROVODIVÁ VAZELÍNA V TUBE

TE 270 ELEKTROVODIVÁ VAZELÍNA V TUBE je elektricky vodivá vazelína na ochranu kontaktov

TE 270 ELEKTROVODIVÁ VAZELÍNA V TUBE

POPIS


TE 270 je elektricky vodivá vazelína čiernej farby.

Obsahuje vysokú koncentráciu elektricky vodivých pevných častíc dispergovaných v 100% mazacej kvapaline. Má elektrický odpor 13 Ohm a nemá bod skvapnutia. 

Ako mazací prostriedok je zaradený v triede NLGI2.

Zabezpečuje nízky a stabilný prechodový odpor a zlepšené mechanické mazacie vlastnosti.

Dlhodobo chráni kontakty v agresívnom prostredí. Je tiež ideálne mazivo pro vysokonapäťové kontakty.

Zaisťuje ochranu proti oteru, znižuje trenie a zaisťuje elektrické spojenie.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!