top of page

TE 409 ČISTIACA A LEŠTIACA PASTA NA KOVY

TE 409 MICRO PASTE je čistiaca a leštiaca pasta so špeciálne vyvinutými vysokoúčinnými mikročasticami na všetky typy kovov.

TE 409 ČISTIACA A LEŠTIACA PASTA NA KOVY

VÝHODY


•             Maximálne vysoký lesk s maximálnou ochranou materiálu

•             Zachováva a zároveň chráni

•             Jednoduchá aplikácia

•             Úroveň brúsenia: 9 / úroveň lesku: 10

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 150 ml fľaštičkách, 12 ks v kartóne.

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte pri teplotách : +10 °C do +25°C.

Chráňte teplom, mrazom, pred priamym slnečným žiarením, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia.

Skladujte oddelene od potravín.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 18 mesiacov.

.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.

Zaistite dostatočné vetranie. Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi.

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Je škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi.

Kód odpadu: 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné́ látky

Kategória odpadu: N

Kód odpadu (obaly): 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N

SPÔSOB POUŽITIA


Pred použitím dobre pretrepte a premiešajte obsah nádoby. Naneste malé množstvo pasty na čistený povrch  a ručne alebo strojovo vyleštite malým tlakom.

Ručné čistenie: pomocou utierky z mikrovlákna.

Strojové čistenie: leštiace vankúšiky a rotačná leštička.

Teplota pri aplikácii: +10°C do +25°C.

POPIS


TE 409 MICRO PASTE dôkladne a rýchlo odstráni nečistoty ako hrdza, poškodené a otupené miesta zo všetkých kovových povrchov ako napr. chróm, nehrdzavejúca oceľ, hliník, meď a mosadz bez poškriabania povrchov. Neobsahuje silikón. Po vyleštení zanecháva ochrannú vrstvu, ktorá je odolná voči vlhkosti, korózii  a oxidovaniu.

Použitie: motorky – výfuky, vidlice, ráfy, zrkadlá, pochrómované časti, autá – hliníkové disky, výfuky, ozdobné lišty, kľučky, karavany, častí lietadiel, člny a jachty, autobusy a dodávky, priemysel a remeslá, domácnosť – digestory, kľučky, nerezové umývadlá, hliníkové okná, ozdobné predmety vlaky a električky

UPOZORNENIE: Nepoužívajte na natreté a nalakované kovové časti, chrómované plastové diely a drsné kovové povrchy.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE409

bottom of page