top of page

TE 602 TEN OBOJSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA

TE 602 - veľmi tenká obojstranná lepiaca páska.

TE 602 TEN OBOJSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA

VÝHODY

  • číra

  • vysoká teplotná odolnosť

  • odolná voči poveternostným vplyvom

  • odoláva UV žiareniu

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v kotúčoch s návinom 50 m a v šírkach: 6, 9, 12, 15, 19  a 25 mm.

Skladujte v uzavretom obale, na suchom a chladnom mieste. 

Chráňte pred priamym slnečným svetlom, pôsobením zdrojov tepla a zapálenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

FARBA: ČÍRA

HRÚBKA: 0,19 mm

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: -40 do + 160°C

DĹŽKA V KOTÚČI: 50 m

DODÁVANÉ ŠÍRKY: 6, 9, 12, 15, 19, 25 mm

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pri bežnom používaní a nakladaní s výrobkom nevzniká žiadne nebezpečenstvo.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Kód odpadu : 08 04 99 odpady inak nešpecifikované

Kategória odpadu: ostatný odpad (O)

SPÔSOB POUŽITIA

Pred samotným lepením dôkladne podklad očistite od prachu a odmastite pomocou TE 115 alebo VM 901. 

Odviňte potrebnú dĺžku a nalepte na podklad. Pritlačte ku podkladu. 

Stiahnite z pásky kryciu vrstvu a pritlačte na pásku lepený diel.

POPIS


TE 602 TEN Obojstranná páska je tvorená tenkou vrstvou polyesterového filmu na ktorom je z oboch strán nanesená vrstva akrylového lepidla. Páska má červený krycí plastový film ale samotná páska aj lepidlo sú vodovo priehľadné.

Páska slúži na lepenie rôznych dielov – vďaka vysokej lepivosti a pevnostným parametrom je vhodná všade tam, kde sa vyžaduje pevný a trvanlivý spoj. 

Páska má vysokú odolnosť voči UV žiareniu, extrémnym teplotám od -40 do +160°C, vode, vlhkosti, starnutiu, vodným roztokom a aj voči niektorým rozpúšťadlám. 

Vysoká priľnavosť na kovoch, lamináte, lakovaných plochách, skle a väčšine plastov. Lepí tiež porézne materiály ako sú textil, penové materiály, drevo.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page