top of page

TE 604 VELC SUCHOZIPSOVÁ PÁSKA

TE 604 VELC SUCHOZIPSOVÁ PÁSKA je obojstranná suchozipsová páska kde na jednej strane pásky sú háčiky a na druhej strane slučky z polypropylénu.

TE 604 VELC SUCHOZIPSOVÁ PÁSKA

VÝHODY

  • jednoduché použitie

  • ľahko rozoberateľný spoj

  • odoláva UV žiareniu, slnečnému svetlu, vlhkosti

  • mnohonásobne použiteľná

  • vysoká pevnosť v ťahu

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v kotúčoch s návinom 25 m a v šírkach: 13, 16 a 20 mm.


Skladujte vuzavretom obale, na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, pôsobením zdrojov tepla a zapálenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE


FARBA: ČIERNA
DĹŽKA V KOTÚČI:  25 m

 DODÁVANÉ ŠÍRKY: 13, 16, 20 mm


HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pri bežnom používaní a nakladaní s výrobkom nevzniká žiadne nebezpečenstvo.


Pri práci nejedzte, nepite anefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.
Kód odpadu : 08 04 99
Kategória odpadu: O

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Odviňte potrebnú dĺžku, omotajte okolo zväzovaných predmetov a preložte pásku cez seba. Čím je preloženie pásky väčšie tým je väčšia pevnosť spoja.

POPIS


Páska slúži na zväzovanie, viazanie, balenie, omotávanie
a spájanie do zväzkov káblov, vodičov, optických káblov, trubičiek. Spoj je pevný , spoľahlivý a odolný, ale na druhej strane sa dá ľahko rukou bez použitia náradia ľahko rozobrať. Vďaka malej uťahovacej sile a textilnému charakteru pásky nehrozí poškriabanie, poškodenie alebo zničenie zviazaných predmetov – dokonca sa dá použiť na priväzovanie rastlín ku kolíkom.


Túto pásku môžete použiť mnohokrát, má dobrú odolnosť voči poveternosným vplyvom a vlhkosti.


LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page