top of page

TE 810 SUPERIOR ABSORPČNÉ ROHOŽE

TE 810 SUPERIOR superabsorpčné rohože sú určené na zachytávanie olejov, pohonných hmôt, kyselín a iných nebezpečných chemických látok.

TE 810 SUPERIOR ABSORPČNÉ ROHOŽE

VÝHODY


·  Vysoká absorpčná rýchlosť

·  Spevnená krajná vrstva zabraňuje dodatočnému vytláčaniu absorbovanej kvapaliny vlastnou váhou

·  100% vysoko kvalitný perforovaný polypropylénový materiál

·  odstraňujú všetky typy olejového alebo chemického znečistenia

·  chráni majetok, pracovníkov a životné prostredie

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je dodávaný v balíkoch po 100 ks o rozmeroch 40x50 cm.

Skladujte v uzavretom obale, na suchom a chladnom mieste, pri teplotách od + 10 °C do + 25°C.

TECHNICKÉ PARAMETRE


FARBA ŠEDÁ, BIELA, ŽLTÁ

ROZMER 40×50 cm

ABSORBCIA 1,2 l / podložka

SAMOVZNIETENIE +375°C do + 400°C

HMOTNOSŤ 70 g/ks

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pri bežnom používaní a nakladaní s výrobkom nevzniká žiadne nebezpečenstvo.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Alternatívna likvidácia: spaľovanie v priemyselnom alebo obchodnom zariadení..

Kód odpadu : 15 02 03

Kategória odpadu: O

Použité rohože:

Kód odpadu : 15 02 02

Kategória odpadu: N

SPÔSOB POUŽITIA


TE 810 SUPERIOR sa používajú na riešenie havarijných situácií pri úniku olejov a chemikálií ale aj preventívne na miesta s predpokladaným únikom. Rohože sa poukladajú na miesta úniku a nechajú sa nasiaknuť uniknutou kvapalinou. Potom sa pozbierajú a uložia do zberných nádob. Pokračuje sa do úplného odstránenia havárie.

DÁVKOVANIE


Produkt pripravený na použitie

POPIS


TE 810 SUPERIOR sú určené pre použitie v ťažkom
priemyselnom prostredí kde je dôležitá sila a rýchlosť
absorbcie. Materiál použitý na rohože nepúšťa
vlákna, zabezpečuje maximálnu pevnosť, minimalizuje
prederavenie, roztrhnutie a iné poškodenie. Tiež zaisťuje
stabilitu výrobku pri nasiaknutí kvapalinou. Vynikajúcu
absorpbčnú kapacitu rohože zaručuje až 100% vysoko
kvalitný perforovaný polypropylénový materiál na
dosiahnutie čo najvyššieho absorbčného účinku.
Dodávajú v troch typoch:

MAINTENANCE (šedá farba)
výrobok je navrhnutý tak, aby absorboval a udržal všetky
priemyselné kvapaliny, oleje, chladiace kvapaliny a
rozpúšťadlá. Čierna krycia vrstva zakrýva absorbované
kvapaliny čím udržuje vaše pracovné prostredie
príjemnejšie (krajšie a čistejšie). Rýchlo vstrebáva aj ťažké
tekutiny.

OIL ONLY (biela farba)
výrobok je navrhnutý na absorbovanie a udržanie všetkých
typov olejov a palív vyrobených na báze oleja. Rohož je
schopná extrahovať plávajúci olej z povrchu iných kvapalín
ako je voda, chladiaca kvapalina a pod.
Biela farba ľahko indikuje nasiaknutý olej. Ten sa vstrebáva
rýchlo, účinne, čo platí aj pri ťažkých olejoch.

CHEMICAL (žltá farba)
výrobok je navrhnutý na absorbovanie a udržanie
všetkých priemyselných kvapalín, agresívnych chemikálií
a olejov, chladiacich kvapalín a tiež rozpúšťadiel.
Rýchlo vstrebáva aj ťažké tekutiny
Žltá farba odolná voči chemikáliám poskytuje ľahkú
indikáciu pre použitie výrobku v prípade krízových situácií.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

TE 810 SUPERIOR sa používajú na riešenie havarijných
situácií pri úniku olejov a chemikálií ale aj preventívne na
miesta s predpokladaným únikom. Rohože sa poukladajú
na miesta úniku a nechajú sa nasiaknuť uniknutou
kvapalinou. Potom sa pozbierajú a uložia do zberných
nádob. Pokračuje sa do úplného odstránenia havárie.

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list: TE810

bottom of page