top of page

TE 821 BLACK&WHITE ABSORPČNÉ RUKÁVY

TE 821 BLACK&WHITE absorpčné rukávy sú určené na zachytávanie všetkých druhov olejov, pohonných hmôt, kyselín a iných nebezpečných chemických látok.

TE 821 BLACK&WHITE ABSORPČNÉ RUKÁVY

VÝHODY


·  Vysoká absorpčná rýchlosť

·  Pletený vonkajší obal s vysoko výkonnou náplňou

·  100% vysoko kvalitný perforovaný polypropylénový materiál

·  jeden kus absorbuje viac ako 4 l kvapaliny

·  odstraňujú všetky typy olejového alebo chemického znečistenia

·  chráni majetok, pracovníkov a životné prostredie

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je dodávaný v kartónoch po 20 ks o rozmeroch 7,5cm ( priemer) x 1,2 m (dĺžka).

Skladujte v uzavretom obale, na suchom a chladnom mieste, pri teplotách od + 10 °C do + 25°C.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Alternatívna likvidácia: spaľovanie v priemyselnom alebo obchodnom zariadení.

Kód odpadu : 15 02 03

Kategória odpadu: O

Použité hady:

Kód odpadu : 15 02 02

Kategória odpadu: N

SPÔSOB POUŽITIA


TE 821 BLACK&WHITE absorpčné rukávy sa používajú na riešenie havarijných situácií pri únikoch olejov a chemikálií ale aj preventívne na miesta s predpokladaným únikom. Hady sa poukladajú okolo miesta úniku a rozliatej škvrny tesne vedľa seba a nechajú sa nasiaknuť uniknutou kvapalinou. Potom sa pozbierajú a uložia do zberných nádob.

POPIS


TE 821 BLACK&WHITE  sú určené pre použitie v priemyselnom prostredí kde je dôležitá sila a rýchlosť absorpcie. Majú vysokú absorpčnú  a zadržiavaciu schopnosť vďaka superabsorpčnej náplni. Dvojito pletený obal slúži na maximalizáciu pevnosti, zadržania a trvanlivosti. Pohlcuje a uchováva všetky priemyselné kvapaliny, vodu, olej, chladiace emulzie a rozpúšťadlá. Nemajú žiadne kovové a plastové štítky. Na absorpčnom rukáve nie sú žiadne odnímateľné položky. Veľmi rýchlo absorbujú aj ťažké kvapaliny. Všetka absorbovaná tekutina je zadržiavaná, nedochádza k únikom. Sú určené na každodenné použitie v akomkoľvek prostredí kde hrozí únik technických kvapalín.


Dodávajú v troch typoch:


MAINTENANCE (šedá farba)

výrobok je navrhnutý tak, aby absorboval, udržal a zabránil ďalšiemu šíreniu kvapalín ako sú všetky priemyselné kvapaliny, oleje, vodu, chladiace kvapaliny a rozpúšťadlá. Rýchlo vstrebáva aj ťažké tekutiny.


OIL ONLY (biela farba)

výrobok je navrhnutý na absorbovanie a udržanie všetkých typov olejov a palív vyrobených na báze oleja. Je schopný extrahovať plávajúci olej z povrchu iných kvapalín ako je voda, chladiaca kvapalina a pod. Produkt neabsorbuje vodu, v prípade nasýtenia olejom pláva na vodnej hladine a zabraňuje ďalšiemu šíreniu olejovej škvrny.


CHEMICAL (žltá farba)

výrobok je navrhnutý na absorbovanie a zabránenie ďalšieho šírenia všetkých priemyselných kvapalín, agresívnych chemikálií (vrátane agresívnych kyselín a zásad), olejov, chladiacich kvapalín a tiež rozpúšťadiel.

Žltá farba odolná voči chemikáliám poskytuje ľahkú indikáciu pre použitie výrobku v prípade krízových situácií.


LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page